06/03/2020 – ĐH Trà Vinh được tổ chức thi và cấp chứng chỉ NLNN

Ngày 06/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn 717/BGDĐT-QLCL gửi trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

https://thuvienphapluat.vn/
 
Như vậy, trường Đại học Trà Vinh sẽ đơn vị thứ 13 trong cả nước và thứ 2 tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc.

Ảnh chụp một phần Công văn 717/BGDĐT-QLCL

13 trường được tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh 6 bậc (A1, A2, B1, B2, C1, C2), bao gồm:

– Trường Đại học Sư phạm TP.HCM;

– Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Huế);

– Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội);

– Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng);

– Đại học Thái Nguyên;

– Trường Đại học Cần Thơ;

– Trường Đại học Hà Nội;

– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

– Trường Đại học Vinh;

– Học viện An ninh nhân dân;

– Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM;

– Trường Đại học Sài Gòn;

– Trường Đại học Trà Vinh.