15/4/2019 – Thêm 4 trường được tổ chức thi, cấp chứng chỉ NLNN

Thêm cho 4 trường đủ điều kiện đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.(ĐH Cần Thơ, Hà Nội, Thái Nguyên, Sư Phạm Hà Nội)

https://giaoduc.net.vn/

– Ngày 14/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép thêm 4 trường đủ điều kiện đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm: Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

– Như vậy, đến nay cả nước đã có 8 đơn vị đủ điều kiện thực hiện cấp chứng chỉ ngoại ngữ  theo quy định mới của Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành và có hiệu lực từ 25/11/2017.

– Trước đó, ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đồng ý cho 4 trường gồm: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

– Theo công văn của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các trường liên hệ với Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào Tạo.