Tin Tức Anh Văn Tin Học

06/03/2020 – ĐH Trà Vinh được tổ chức thi và cấp chứng chỉ NLNN

20/02/2020 – ĐH Ngân Hàng Tp.HCM được tổ chức thi và cấp chứng chỉ NLNN

07/02/2020 – ĐH Sài Gòn được tổ chức thi và cấp chứng chỉ NLNN

13/12/2019 – Học viện An Ninh Nhân Dân được tổ chức thi và cấp chứng chỉ NLNN

07/11/2019 – ĐH Vinh được tổ chức thi và cấp chứng chỉ NLNN

20/5/2019Công văn số 538/QLCL-QLVBCC về danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. ( Bậc 1, 2, 3, 4, 5, 6)

15/4/2019 – Bộ tiếp tục cấp phép cho 4 trường được tổ chức thi và cấp chứng chỉ (ĐH Cần Thơ, Hà Nội, Thái Nguyên, Sư Phạm Hà Nội)

06/12/2018 – Có 4 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ (ĐH Sư Phạm TP.HCM, ĐHNN thuộc ĐH Đà Nẵng, ĐHNN thuộc ĐH Huế, ĐHNN thuộc ĐHQG Hà Nội)

29/9/2017 – Bộ ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN mới. Theo đó, để tổ chức kỳ thi này, các trường phải xây dựng lại đề án tổ chức thi và chờ cấp phép mới. Nên vào thời điểm này ai thi vaf được cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 A2 B2 là không có giá trị. 

24/8/2017 – Dừng việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

20/06/2017Kết luận của chánh thanh tra Bộ về bắt cập trong việc ôn tập, thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

24/01/2014 – Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm 3 cấp và 6 bậc (Bậc 1,2,3,4,5,6 tương đương A1A2B1B2C1C2 khung châu Âu). Và Bộ chỉ công nhận 10 cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện.

02/12/2008 – Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT v/v việc quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ( A1, A2, B1, B2, C1, C2 thực hành)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of